Estudis i plans de gestió de residus

Assessoria i consultoria de gestió de residus

Estudis tècnics per a la implantació  de recollida de residus porta a porta