MEDI AMBIENT

MEDI AMBIENT

Àmbit forestal

Control ambiental d’obres

Cultura i natura

Estudis ambientals específics

Avaluació ambiental i paisatgística de projectes

Residus

Sostenibilitat i canvi climàtic                    

Sòls contaminats

Urbanisme i avaluació ambiental estratégica

SIG / CARTOGRAFIA

SIG / CARTOGRAFIA

Generació de mapes en línia i GeoPDF

Simulacions 3D

Anàlisi de visibilitat

Anàlisi geoestadístic

Inventaris cartogràfics temàtics

Migracions SIG / CAD

Delimitació de finques cadastrals 

Registre de la propietat (RGA)